Pacte del Bages pel dret a decidir
Crida nacional al Món Associatiu

Crida del Bages al Món Associatiu

 

L’HORA DEL MÓN ASSOCIATIU

Pacte del Bages pel dret a decidir

Acte nacional a Manresa 15 DE FEBRER DE 2014

Les entitats, les coalicions i els partits polítics signants, reunits avui a la comarca de Bages, tenint en compte:

 La conveniència d’anar ampliant el suport al Pacte Nacional pel Dret de Decidir, presentat el 26 de juny de 2013 al Parlament de Catalunya, i potenciar-lo de manera concreta i operativa en tot l’àmbit geogràfic del país i a través de tota l’amplitud del moviment associatiu català.

El pes del moviment associatiu a Catalunya, la seva gran extensió, varietat i penetració social, de manera que constitueix un àmbit fonamental de la societat civil per donar més amplitud i solidesa al procés que viu el país en aquest moment de cara als diferents tipus de mobilitzacions que pot caldre portar a terme durant el 2014.

 El fet que dues destacades organitzacions de la societat civil (com l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural) coincideixin en el propòsit de treballar intensament per ampliar la majoria social favorable al referèndum del 9 de novembre. El fet que totes dues organitzacions coincideixin també en impulsar els pactes locals o comarcals pel dret de decidir i que es plantegin accions d’informació i contacte amb entitats, grups i col·lectius de tot el país (campanyes “Un país normal” d’Òmnium i “El país de tots” de l’Assemblea). I el fet, igualment, que els partits polítics favorables a la consulta també es plantegin la necessitat d’ampliar la majoria social que haurà de donar suport a les decisions que adopti el Parlament de Catalunya.

 La certesa que el dret democràtic de votar i el desig de viure en una societat més justa no poden ser impedits ni ignorats. I que, per tant, el futur de Catalunya ha de dependre només de la voluntat dels seus habitants, expressada lliurement a les urnes .


Les entitats, coalicions i partits polítics signants, tenint en compte igualment que coincideixen a considerar positiu:

1. que continuï la línia d’actuacions unitàries com la gran manifestació de l’11 de setembre de 2012, la declaració de sobirania feta pel Parlament el gener de 2013, la Via Catalana del mateix any, l’acord sobre la data i la pregunta de desembre de 2013, etc.

2. que es posi de relleu la coincidència bàsica entre les forces polítiques favorables al dret de decidir i diverses organitzacions de la societat civil sobre la necessitat de fer créixer el consens social per exercir aquest dret i, com a conseqüència, emprendre les mobilitzacions ciutadanes que calguin.

3. que l’acte que avui se celebra a la ciutat de Manresa constitueixi el tret de sortida d’una d’aquestes mobilitzacions socials que convé engegar de cara al referèndum.

Expressen el seu acord en llançar des del Bages una Crida nacional, que pren la forma d’una apel·lació solemne a tot el món associatiu català per tal que doni suport explícit al Pacte Nacional pel Dret de Decidir que va iniciar el Parlament de Catalunya, que s’organitzi en pactes locals o comarcals per actuar i influir directament en el seu entorn, i que d’aquesta manera s’afegeixi amb empenta a l’esforç col·lectiu que ha d’acabar fent possible l’exercici del dret de decidir.

Concretament, aquesta CRIDA DEL BAGES adreçada a tot el món associatiu català :

a) Demana a totes les associacions, grups, entitats i col·lectius del país que s’organitzin en pactes locals o comarcals pel dret de decidir (o que s’hi integrin allà on ja existeixen) per tal de participar de manera activa en la tasca de fer possible la celebració d’un referèndum el dia 9 de novembre de 2014.

b) Demana a totes les associacions, grups, entitats i col·lectius del país que es vagin adherint als pactes locals o comarcals esmentats, que assumeixin els tres compromisos següents:

1. Informar raonadament als seus membres o socis de l’adhesió del col·lectiu al pacte local o comarcal pel dret de decidir del seu àmbit geogràfic.
2. Adreçar-se (per mitjà de tres textos preparats prèviament) a les autoritats o organismes següents:

2.1 Al Parlament de Catalunya, expressant el seu suport al procés que ha iniciat per tal d’arribar a exercir el dret de decidir i la seva adhesió al Pacte Nacional pel Dret de Decidir (text en català).

2.2 Al president del govern espanyol, expressant que la voluntat àmpliament majoritària del poble català és de portar a terme el referèndum que impulsa el Parlament de Catalunya i en la data proposada (text en català i espanyol).

2.3 Al Parlament Europeu (o a l’òrgan de la Unió Europea que es consideri més convenient) expressant la voluntat majoritària i democràtica de fer un referèndum en els termes i en la data que proposa el Parlament català, tot subratllant el sentiment europeista que sempre ha distingit la nostra nació (text en català, anglès, francès i alemany).

3. Comprometre’s a participar en les iniciatives o actuacions que s’emprenguin des de la societat civil, sempre de caràcter pacífic i democràtic, i d’acord amb les possibilitats i característiques de l’entitat, grup o col·lectiu de què es tracti. I, finalment, mostrar-se solidaris amb la resta de Països Catalans en tot allò que fa referència a la defensa de la nostra llengua, l’ensenyament en català i la seva presència als mitjans de comunicació.


l’Assemblea Nacional Catalana.
Òmnium Cultural.
Convergència i Unió.
Esquerra Republicana de Catalunya.
Iniciativa per Catalunya Verds Per la CUP.

 
Qüestions organitzatives:

 L’acció pot començar immediatament després d’aquesta crida del 15 de febrer, amb el repartiment dels tres textos per adreçar al Parlament, a la presidència de l’Estat i a la Unió Europea. El repartiment podria ser fet des dels Pactes pel Dret de Decidir ja constituïts, des dels grups locals o delegacions territorials de l’Assemblea Nacional i d’Òmnium Cultural i altres organitzacions de la societat civil, així com des dels partits polítics impulsors del procés, en actuacions coordinades o conjuntes.

 També caldria començar de seguida les gestions per crear nous Pactes locals o comarcals pel Dret de Decidir o ampliar els ja existents, amb l’objectiu que en un període d’uns tres o quatre mesos s’aconseguís enquadrar una part molt important del moviment associatiu català en la defensa de la celebració del referèndum anunciat per al 9 de novembre.

 Per part dels grups especialitzats en comunicació caldrà vetllar per la projecció pública de la Crida i especialment pel ressò que haurien d’anar tenint els escrits enviats al Parlament, al govern de l’estat i a la Unió Europea.

pacte del Bages pel dret a decidir

Si sou una entitat i us voleu adherir al Pacte del Bages pel dret a decidir
descarregueu-vos el document i un cop segellat i signat ens ho envieu per mail.